Rejestracja telefoniczna:

+48 739 214 958

Napisz do nas:

dromedica.pl@gmail.com

al. Jana Pawła II 13/1

32-590 LIBIĄŻ

logo Specjalistyczne Gabinety Lekarskie DROMEDICA w Libiążu

DROMEDICA  Gabinet logopedyczny

ŚRODA

14.00-18.00

Oferta gabinetu logopedycznego

Sesje terapii logopedycznej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone przez tego samego logopedę. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych pacjenta, na ogół odbywają się raz w tygodniu i trwają maksymalnie 45 minut. Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi dziecko. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie rodziców, których zadaniem jest codzienne kontrolowanie postępów dziecka i wykonywanie z nim określonych ćwiczeń, a także obserwowanie zmian w wymowie i motywowanie dziecka do dalszej pracy

Czym zajmuje się logopeda?

 

Logopeda zajmuje się przede wszystkim wadami wymowy (inaczej dyslalią). Z dyslalią mamy do czynienia, gdy dana osoba ma problem z prawidłową artykulacją, czyli prawidłowym wymawianiem poszczególnych głosek. Wady wymowy, małomówność i niewyraźnie wypowiadane słowa, czy też brak rozumienia poleceń to problem coraz większej liczby dzieci. Logopeda dzięki swojemu doświadczeniu oraz wiedzy, a także przy pomocy odpowiednich metod, zajmuje się nie tylko eliminowaniem problemów z właściwym artykułowaniem i wymawianiem głosek, ale też pomaga w przełamywaniu barier komunikacyjnych, które często zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku.

 

Co to jest diagnoza logopedyczna?

 

Przeprowadzone przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić plan terapii oraz rokowania na przyszłość. Do logopedy nie jest potrzebne żadne skierowanie.

 

Diagnoza logopedyczna wystandaryzowanym narzędziem KOLD.

 

Jak przebiega terapia logopedyczna?

 

Zajęcia prowadzone są według indywidualnego programu terapii logopedycznej, opracowanego na podstawie diagnozy logopedycznej pacjenta.

 

Kiedy wykonać badanie logopedyczne?

 

Badanie logopedyczne warto przeprowadzić, jeżeli niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka lub kiedy zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości np.:

 

 • dziecko nie wypowiada pojedynczych, prostych słów (mama, tata, baba) około 1 roku życia;

 • dziecko nie łączy dwóch słów w jedno proste zdanie w wieku 2 lat;

 • dziecko nie buduje prostych zdań złożonych (3-4 elementowych);

 • dziecko mówi mało albo niewyraźnie;

 • dziecko nie rozumie poleceń kierowanych do niego albo nie reaguje na głos, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego;

 • dziecko  śpi z otwartą buzią, oddycha przez usta, nadmiernie się ślini;

 • dziecko podczas artykulacji wysuwa język między zęby;

 • powtarza sylaby, zacina się;

W gabinecie logopedycznym przeprowadzana jest:

 

Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy (zjawiska wolniejszego wykształcania  się kompetencji językowych)

 

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • autyzm

 • mutyzm

 • zespół Aspergera

 • niepełnosprawność intelektualna

 • alalia

 • afazja

 • zespół Downa

 

Diagnoza i terapia wad wymowy

 • sygmatyzm (seplenienie) - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych  ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż

 • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski k

 • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g

 • betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski b

 • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski l

 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r

 • mowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b-p, d-t, g-k

 

Terapia jąkania dzieci

 • skierowana na poprawę płynności mówienia oraz zmianę reakcji na niepłynność, a także poprawę komunikacji osób jąkających się

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z dysleksją i trudnościami w czytaniu i pisaniu

 • terapia pedagogiczna obejmująca ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej

 

Profilaktyka zaburzeń mowy

 • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy

 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

 

Wczesna nauka czytania

 • metodą symultaniczno-sekwencyjną - to metoda stworzona przez prof. Jagodę Cieszyńską dla dzieci poniżej 6. roku życia, dzięki której czytanie staje się zabawą.

Rejestracja telefoniczna pn-pt od 08.00 do 18.00:

Zapraszamy do umówienia wizyty:

mgr Sylwia Drozdowicz

mgr Karolina Doległo

Oferta:

 

Konsultacje z zakresu

 • ortopedii
 • psychiatrii
 • pediatrii
 • kardiologii
 • neurologii
 • fizjoterapii
 • psychologii
 • logopedii

 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Trening umiejętności społecznych

Fala uderzeniowa

EKG, Holter EKG

 

Godziny pracy rejestracji:

 

pn-pt: 08.00 - 18.00

so-nd: nieczynne